Дентална патологија

 

Пломбирање на заби по најсовремени методи

и материјали со пломби по избор на пациентот

Пародонтологија

 

Лекување на меки ткива

Имплантологија

 

Поставување на импланти за фиксни мостови и протези

Ендодонција

 

Лекување на коренски канали по најсовремени дијагностички средства, инструменти и материјали

Хируршко и конзервативно лекување на пародонтопатија и полипозни промени

Постекстракционо сутурирање на рани и шиење на рани од повреди, екстракција на умници

Орална хирургија

 

Екстракции на заби и мали хируршки зафати

Протетика

 

Естетска стоматологија.

Изработка на сите видови естетски елементи

Посета на симпозиуми, конгреси, курсеви и работилници

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ПЗУ „ВИВАДЕНТ“

Ул. Тодосија Паунов бр. 3

2300 Кочани

Македонија

тел: 033 279 516

Работно време:

 

Понеделник - Петок

08h - 13h и 16h - 19h

Среда

08h - 15h

 

designed by BRAINLUFT creative studio